onsdag 31 januari 2018

Förehavanden Januari

Så hava Januari allaredan tillryggalagts. Huset är numer sanerat från skadliga tomtar och grannen hart när utslängd. Mörkret är städse alltfort skäligen för mörkt vid sovupphörelsen, men en förtröstan om en snar knoppningstid skall uppenbara sig, består fylligt!

Dags för ett tämligen hårfint blogginlägg om de pekunjära förehavanden som ombesörjts af Enkidu under den första tolftedelsåret som avverkats, alternativt mer specifikt, vilka förvärv respektive avsalu som ombesörjts;
Nordea
30
Anskaffning
Skanska
20
Anskaffning
Svolder
10
Anskaffning


Nordea törhända icke utlämnade den ultimata rapporten som åstundats, men Finansanläggningen ser ut att kunna åstadkomma förmer ifrån sig härnäst, när vågspelen i främmande länder absolverats. Höjd återbäring hava dock utlovats samt Sisu från grannlandet i öster!

Skanskas nye Ståthållare tuktar på medelst städning af ruljangsen och har förhoppningsvis kasserat, om väl inte hela surven så i alla fall några jordiska kvarlevor ur ett klädutrymme af okänt omfång och kan följaktligen ta an framtiden med förhoppningsvis tillförsikt. Vi får skönja vad protokollet utvisar under morgondagen. Ett litet handlande blevo det.

För Svolder vurmar bloggaren AktiePappa stort och detta föranleder därav att Enkidu ”tager rygg” på denne förmögenhetshållare. Svolder hava en ypperlig grafisk tillväxtkrökning ur ett 10 årigt perspektiv af aktiebrevfets värde, i tendens mot, om icke himmelska vidder, väl mot Møllehøj. Må den så fortsätta i dussinet år!

Inga avskaffningar hava fullgjorts under första tidsrymden af annot. OMX Torghandel förefaller dock bli alltmer volatil, vilket skola kunna insinuera en viss osäkerhet af börsens väderstreck framledes och ett visst avyttrande af börsens tillhörande delägarbevis kunna vara en framkommlig stig. Enkidu erinrar dock att det likafullt finnas även en stor fara att icke investerad varda. En kortväxt ofredskassa torde vara en solution att hava, såframt tillfälle till prima affärer offereras vidare i tiden.


Portföljen skola kompletteras per express.

/Enkidu

måndag 22 januari 2018

Hej!

Varmt Välkommen till min blogg!!!

Idén till bloggen har funnits ett tag, men en del har kommit emellan. Nu är den i alla fall igång! Tanken är att diskutera investeringar tillsammans med er, men det kan förekomma andra inlägg också.

Förhoppningen är att vi kommer lära oss mycket av varandra och att vi på så vis skapar bättre förutsättningar till att nå vårt mål, ekonomisk frihet!

Enkidu
p.s.
  Friskrivning!

Hej!

Förehavanden i Juli (a.k.a bättre sent än aldrig)...

Ja ja ja, Enkidu är väldigt sen med sina förehavanden i aktieköpens förtrollade värld under Juli, men bättre sänt än aldrig! Juli månad ka...