tisdag 1 maj 2018

Förehavanden AprilSå har April månad tillryggalagts och första dagen i ”sköna Maj” är här, dock icke alls en lika varm och skön dag som det är i Urek vid denna tid. Husbonden är ute och reser och Enkidu får då snällt följa med. Således ett mycket kort blogginlägg om de förehavanden som ombesörjts af Enkidu under det fjärde tolftedelsåret som avverkats, specifikt vilka förvärv respektive avsalu som ombesörjts;
Bure
10
Castellum
5
Latour
10
Evolution Gaming
2
Latour
10
Nordic Waterproofing
20
SJR
20
Svolder
10

Inga avskaffningar hava fullgjorts under denna tidsrymd af annot. Portföljen skola kompletteras per express.

Hej!

Förehavanden i Juli (a.k.a bättre sent än aldrig)...

Ja ja ja, Enkidu är väldigt sen med sina förehavanden i aktieköpens förtrollade värld under Juli, men bättre sänt än aldrig! Juli månad ka...