söndag 1 april 2018

Förehavanden Mars.


Så hava Mars månad tillryggalagts. Enkidus husbonde har som vanigt varit ute och rest i vida världen och detta innebäro också städses som vanligt äro att eders Enkidu må medfölja i dennes resande.

Ännu ett blogginlägg om de förehavanden som ombesörjts af Enkidu under det tredje tolftedelsåret som avverkats, specifikt vilka förvärv respektive avsalu som ombesörjts;


Svolder
10
AQ Group
5
Axfood
5
Bure
10
Castellum
15
Nobina
15
Nordea
10
SDIPTech Pref
30
SJR
20

Inga avskaffningar hava fullgjorts under denna tidsrymd af annot. Portföljen skola kompletteras per express.

Hej!

Förehavanden i Juli (a.k.a bättre sent än aldrig)...

Ja ja ja, Enkidu är väldigt sen med sina förehavanden i aktieköpens förtrollade värld under Juli, men bättre sänt än aldrig! Juli månad ka...