torsdag 15 mars 2018

söndag 11 mars 2018

Förehavaden FebruariSå hava Februari månad allaredan tillryggalagts. Enkidus husbonde har varit ute och rest i vida världen och detta innebäro städses att Enkidu må medfölja i resandet, därav denna senfärdiga inlaga. Enkidu blevo ju enkom skapad af gudarna för att behaga sin husbonde. Februari äro årets kortaste månad. Enkidu erinrar sig de gyllene åren, då det vara mer ordning. Alla 12 månaderna då hava 30 dagar, basta!
Ännu ett hårfint blogginlägg om de förehavanden som ombesörjts af Enkidu under den andra tolftedelsåret som avverkats, specifikt vilka förvärv respektive avsalu som ombesörjts;
Svolder
70
AQ
10
Investor
8
Evolution
4
Castellum
7
Nordea
20
Bure
20
Axfood
7

Evolution Gaming, Enkidu förstår sig föga på nöjaktigheten att spela bort sina penningar, men uppenbarligen äro andra förlustigade af detta, däraf fortsatt införskaffande.

AQ gruppen utlämnade en medioker rapport, men till skillnad från Gottodix, lever Enkidu fortfarande på hoppet om att fornstora dagar åter skola varda, därav införskaffandet.

Nordea har en ypperlig direktavkastning, tillika förhoppningsvis rensat det smutsiga bordet.

För Svolder vurmar bloggaren AktiePappa fortfarande stort och detta föranleder att Enkidu ”taga rygg” på denne förmögenhetshållare.

Investor hava numer en hög rabatt, därav införskaffandet.

Castellum tuffar på och fortledes med goda direktavkastningshöjningsförnöjelser.

Bure liksom Investor hava en rabatt numer.

Axfood hava högt p/e, men äta skola alla.

Inga avskaffningar hava fullgjorts under första tidsrymden af annot. Portföljen skola kompletteras per express.

Till stor sorg erinrar Enkidu att Fattigbonddräng änu icke gifvit mera kunskap inom ostbågsodlingens strikt vetenskapliga rön. Törhända en inlaga kunno väntas i den fjärde tolftedelan af året?

Hej!

Förehavanden i Juli (a.k.a bättre sent än aldrig)...

Ja ja ja, Enkidu är väldigt sen med sina förehavanden i aktieköpens förtrollade värld under Juli, men bättre sänt än aldrig! Juli månad ka...