onsdag 5 september 2018

Förehavanden i Juli (a.k.a bättre sent än aldrig)...


Ja ja ja, Enkidu är väldigt sen med sina förehavanden i aktieköpens förtrollade värld under Juli, men bättre sänt än aldrig! Juli månad kantades av lite semester vilket innebar att Enkidu hade mer tid att bevaka Svenska börsen och fler slantar fick sätta livet till än vanligt för att erhålla aktier med fantastisk framtida värdestegring och groteskt mycket direktavkasting (<= Enkidu hoppas att ni inser ironin 😉 och inte gör som Enkidu gör!)


Acando                       30
Addnode                     20
Axfood                       5
Beijer Ref                   20
Evolution Gaming       1
Balder                         5
Handelsbanken           10
HiQ                             50
Investor                       2
JM                               5
NCC                            5
NIBE                          20
Nobina                        40
Oriflame                      10
Swedish Match           5
Wise Group                 30

Summa sumarum en månad med många inköp för slantarna!
Har du några åsikter om de införskaffade aktieslagen?

Eders,
Enkidu

söndag 8 juli 2018

4 JuliAvanza hade courtagefritt i Tordags för inköp av Amerikanska aktier och naturligtvis kunde Enkidu inte hålla sig ifrån inköp! Att man kanske inte skall satsa så stort i USA just nu, enär $USD ligger högt i förhållande till den svenska diton och USA dessutom är "snäppet" närmare en "börskrasch" än vad vi är på den svenska börsen talar sina tydliga språk, men vissheten om att gå miste om "courtagerabatten" denna dag blev för stor, så Enkidu inhandlade 5 stycken Microsoft samt 2 stycken J&J. Enkidu känner sig trots det riskabla i införskaffandet tämligen förnöjd med att nu vara utdelningsinvesterar på den Internationella arenan.   ^__^

Eders Enkidu

fredag 6 juli 2018

Portföljen uppdateradEnkidus vilda framfart på börsen fortsätter. Av de sex aktieslagen som införskaffades under Juni, var ett en ny bekantskap, Hemfosa. Det blev viserligen ytterligare ett nytt aktieslag, Venoeer, men däri känner sig Enkidu helt oskyldig till (armar i luften således), enär den avknoppades från Autoliv.

Portföljen steg med ca 10´000:- riksdaler, igen enkom pga insättningar. Enkidu, har som vanligt köpt fel aktier vid fel tidpunkt på fel handelsplats. Den uppskattade årliga utdelningen höjdes med ca 200:- kronor.

Eders,
Enkidumåndag 2 juli 2018

Månadsrapport för Juni 2018


Nu är det slut på tolftedelen Juni och dags att redovisa vad som hänt under månaden. Som vanligt har Enkidu skjutit på lite väl mycket och nedan är de aktier som inköpts under månaden. Inga försäljningar har gjorts.Autoliv           1
Hemfosa 25
Investor           4
Nobina 15
Sdiptech        10
Svolder 10

Motiveringar:
Autoliv: Bilsäkerhetsföretag som skall delas upp i Juli. Bilindustrins omställning till elbilar lär inte påverka inte detta företag och när man splittrar företag i en Gardellisk manöver, så uppkommer oftast större totalt värde genom ren och skär trolleri.

Hemfosa: Satsar på seniorboende, skall liksom Autoliv delas upp i tvenne verksamheter längre fram i tiden. Om köptillfället var det rätta är en annan sak.

Investor: Den så kallade substansrabatten är nu nästan uppe i 30%, vilket Enkidu ser som ett köptillfälle.

Nobina: Kursen verkar flaxa som den värsta småaktie och Enkidu passade på att inköpa när kursen var lite väl låg. ”Placera” verkar oroa sig över att Nobina verkar på en konkurrentutstt marknad. Tja, så är det för många företag. Kursökningen framledes lär väl inte skrämma, men direktavkastningen är fin.

Sdiptech pref: Lite fler aktier när kursen dippade något blev det. Preferensaktie med trevlig direktavkastning.

Svolder: Inte lika hög ”rabatt” som för Investor, men kursökningen de senaste åren har varit högre.

tisdag 12 juni 2018

Portföljen uppdaterad!Istället för att bara lägga in totalen per aktieinnehav har Enkidu nu även plitat in det totala värdet på respektive aktieslag, utdelningen per aktie, totala utdelningen per aktieslag, samt % av portföljen per aktieslag. Eftersom undertecknad tog sig mod till att detta göra, lär en börskrasch snart stå för dörren så att både värde och utdelningar flyger till en plats där både Farenheit och Celsius är av större magnitud. ;-)

Innehaven i dokumentväskan börjar se lite spretigt ut, men portföljrisken minskar (tror iallafall Enkidu). Portföljen ökar i värde varje månad (enkom pga insättningar) och årlig prognostiserad utdelning börjar att närma sig 10’000 riksdaler (nåja, Enkidu har nått 9k i alla fall). Naturligtvis är denna lilla fjuttportfölj intet att jämföra med överdängare som Krösus Gnagare, StorChansaren, eller ens den Utarmade Plogdragaren (som dessutom nysses hade ett förskräckligt vedträdsuppror, vars kuvande bestraffning nog inte kommer att se sina dagar sedan feodaltiden…), men som KronanTilllMiljonen säger, alla förmögenheter börjar med ett stycke riksdal!

Eders,
Enkidu

fredag 8 juni 2018

Tankat i Maj...
Maj månad är nu ”off” så att säga, så dags att tugga vad som hänt under månaden. Bara chack har gjorts, inga avsäljningar.

Som vanligt har Enkidu skjutit  på allt som rör sig och nedan är de aktier som chackats under månaden.

Addnode
10
Autoliv
1
Beijer ref
5
Bure
10
Castellum
5
Handelsbanken
30
HiQ
15
NCC
5
Oriflame
5
Swedish Match
5
Telia
20
Wise group
15

Vad har du tankat?

tisdag 1 maj 2018

Förehavanden AprilSå har April månad tillryggalagts och första dagen i ”sköna Maj” är här, dock icke alls en lika varm och skön dag som det är i Urek vid denna tid. Husbonden är ute och reser och Enkidu får då snällt följa med. Således ett mycket kort blogginlägg om de förehavanden som ombesörjts af Enkidu under det fjärde tolftedelsåret som avverkats, specifikt vilka förvärv respektive avsalu som ombesörjts;
Bure
10
Castellum
5
Latour
10
Evolution Gaming
2
Latour
10
Nordic Waterproofing
20
SJR
20
Svolder
10

Inga avskaffningar hava fullgjorts under denna tidsrymd af annot. Portföljen skola kompletteras per express.

Hej!

Förehavanden i Juli (a.k.a bättre sent än aldrig)...

Ja ja ja, Enkidu är väldigt sen med sina förehavanden i aktieköpens förtrollade värld under Juli, men bättre sänt än aldrig! Juli månad ka...